هانی پات

هانی پات چیست ؟

در این قسمت از اموزش قصد داریم شما را با سرویس هانی پات اشنا کنیم با ما در ادامه این اموزش هک و امنیت همراه باشید.

هک وب کم

هک وب کم و امنیت آن (انالیز سیستم)

در این قسمت از پن تست کور با نحوه ردیابی برنامه های متصل به وب کم اشنا میشویم و به طور کامل برای نحوه امن سای وب کم در مقابل حملات میپردازیم در ادامه این اموزش هک وب کم و امنیت وب کم  با ما همراه باشید

حذف ردپا

حذف ردپا با از کار انداختن Event Log ویندوز

در این اموزش هک با نحوه از اکار انداختن Event Log ویندوز اشنا میشوید که بعد از حذف ردپا و انجام نفوذ به سیستم اطلاعات و رویداد های سیستم ذخیره نشوند و لاگ های مهم را به طور کامل برای ازبین بردن رد پا حذف کنید در ادامه این اموزش برای حذف ردپا در سیستم عامل […]