اموزش هک و راه های مقابله

shell چیست

shell چیست ؟ و انواع آن

در ان اموزش به سوال shell چیست ؟ به صورت کامل پاسخ خواهیم داد و با انواع شل ها اشنا می شوید با ما در ادامه این اموزش هک و امنیت همراه باشید.

هانی پات

هانی پات چیست ؟

در این قسمت از اموزش قصد داریم شما را با سرویس هانی پات اشنا کنیم با ما در ادامه این اموزش هک و امنیت همراه باشید.

ابزار تست نفوذ و اموزش هک

اخبار هک و امنیت

آموزش ویدیویی
اسیب پذیری واتساپ

اسیب پذیری واتساپ از نوع RCE

در این اموزش به اسیب پذیری واتساپ که به تازگی کشف شده و از نوع RCE است به صورت تخصصی میپردازیم با ما در ادامه این اموزش هک و امنیت همراه باشید.