shell چیست

shell چیست ؟ و انواع آن

در ان اموزش به سوال shell چیست ؟ به صورت کامل پاسخ خواهیم داد و با انواع شل ها اشنا می شوید با ما در ادامه این اموزش هک و امنیت همراه باشید.