استفاده از سرور

استفاده از سرور در تست نفوذ

در این آموزش می خواهیم به دلیل استفاده از سرور مجازی سرور در تست نفوذ بپردازیم و مناسب ترین سرور را برای انتخاب کنیم با ما در ادامه این آموزش هک و امنیت همراه باشید