روتر های میکروتیک

روتر های میکروتیک در معرض خطر هستند

روتر های میکروتیک ، میکروتیک یکی از شرکت های محبوب در ایران و سراسر جهان است که روتر هایی با قیمت های مناسب و امکانات مطلوب تولید میکند اما متاسفانه آسیب پذیری خطرناکی در این روتر ها پیدا شده است.