تست امنیت

تست امنیت با ابزار مشابه متاسپلویت

تست امنیت و نفوذ با ابزار فوق العاده – در این اموزش قصد داریم ابزاری برای تست نفوذ و امنیت معرفی کنیم که مانند متاسپلویت میباشد و همچنان بسیار قدرتمند است در ادامه این مطل هک و امنیت با ما همراه باشید