دورک sql

آموزش ساخت دورک sql

دورک sql ، باگ sql یکی از باگ های شایع در چند سال اخیر است.اگر بدنبال تارگت برای انجام تست نفوذ هستید این آموزش می تواند کمک شما بکند