امنیت ویندوز

امنیت ویندوز خود را برسی کنید

در این اموزش به برسی امنیت ویندوز با استفاده از برنامه Process Explorer میپردازیم و تمامی پردازش های سیستم خود را به صورت کامل مشاهده خواهیم کرد با ما در ادامه اموزش همراه باشید