اموزش ویروس

اموزش ویروس نویسی برای ویندوز

در این اموزس قصد داریم با انواع ویروس های ساده ویندوزی اشنا شوید و یک اصول و دید کلی از ساخت ویروس و اموزش ویروس نویسی داشته باشید در ادامه این اموزش جذاب ساخت ویروس با ما همراه باشید