آموزش ویدیویی
سیستم عامل parrot

سیستم عامل parrot برای تست نفوذ

سیستم عامل parrot سیستمی جدید برای تست نفوذ و امنیت به همراه ابزار های فراوان به همراه اموزش ویدیو ای اختصاصی فارسی اموزش هک با ابزار های این سیستم عامل