آموزش ویدیویی
اسکنر vega

اسکنر vega اموزش تصویری

 اسکنر ها ابزار های هستند که برای تست نفوذ استفاده میشوند و می توانند در برقراری امنیت سایت توسط  ادمین کمک شایانی بکنند