تست نفوذ چیست ؟

تست نفوذ مرحله ای از هک و امنیت است که در این مرحله ازمایش نفوذ پذیری برای ارزیابی امنیتی صورت می گیرد که می تواند این کار با اهداف مختلفی انجام شود ، به طور مثال بسیاری از متخصصان تست نفوذ را به صورت قانونی جهت افزایش و تامین امنیت انجام می دهند و برخی دیگر جهت اهداف منفی و خرابکاری، در مراحل تست نفوذ انواع حملات سایبری ممکن است انجام بگیرد و در هر شرایط به صورت های متفاوتی انجام می شود که با مشاهده اموزش های مختلف بالا می توانید با این روش ها و تکنیک ها اشنا شوید.

معرفی بخش تست نفوذ

شما از این بخش می توانید اموزش های مرتبط با یادگیری تست نفوذ را مشاهده کنید.