جمع اوری اطلاعات

جمع اوری اطلاعات با ابزاری ساده

در این آموزش ابزاری برای جمع اوری اطلاعات معرفی میکنیم که بمتد های جالب و اسان قابل استفاده است و به طور کامل با این ابزار آشنا خواهیم شد در ادامه آموزش هک و امنیت با PentestCore همراه باشید