اموزش های فارسی

fatrat2 - آموزش تصویری رت مولتی پلتفرم FatRat
xss n o t - اموزش آسیب پذیری XSS قسمت اول
saint keylogger 3 - آموزش تصویری کیلاگر Saint برای ویندوز به زبان فارسی
Crunchpentest min - قسمت دوم آموزش ساخت پسوردلیست با ابزار crunch
Crunchpentest min - آموزش ساخت پسوردلیست با ابزار crunch
wine1 - آموزش نصب ابزار wine در کالی لینوکس
bt scanner1 - آموزش ابزار BlueTooth اسکنر در کالی
vm tools or - اموزش ویدیو ای نصب  vmware tools در Kali
anti bypass - بایپس انتی شلر با ابزار اختصاصی
andriod hack o n - اموزش نفوذ به اندروید (همراه با بایندر apk)
صفحه بندی مطالب